BRATISLAVA
CITY CHURCH

Sme cirkev, ktorá verí v Ježiša Krista,
cirkev, ktorá miluje Boha a ľudí.

 

viac o nás


PRAVIDELNÉ STRETNUTIA

nedeľné bohoslužby

každú nedeľu o 9:30 v kinosále Istropolis

 

pre informácie o ďalších aktivitách

kliknite na tlačítko pod textom

 

KALENDÁR AKCIÍ


ONLINE PRENOS

nedeľné bohoslužby

každú nedeľu od 9:30

 

mládežnícke stretnutie exit

každý pondelok od 18:30

 

ONLINE PRENOS

NEDEĽA VÍZIE

26. február o 9:30 v kinosále Istropolis

Nové príspevky

Napojený na zdroj

BCC kázeň týždňa

Tak ako každý prístroj potrebuje energiu pre funkčnosť, tak  aj my potrebujeme byť napojení na ten nebeský zdroj sily. Potom dokážeme žiť zdravo, plnohodnotne, radostne a víťaziť nad každým pokušením a hriechom. Preto každý z nás potrebuje osobne prežiť stretnutie s Pánom Ježišom. Naše manželstvá a náš rodinný život bude naplnený len vtedy, keď nás Svätý … čítaj ďalej

Kto vyplní trhlinu?

BCC kázeň týždňa

Boh vždy v histórii hľadal ľudí, ktorí sa postavia do medzery či trhliny, ktorá je v našom živote, v našej rodine, či v našom spoločenstve. Trhlina reprezentuje slabosť, zraniteľnosť, či nebezpečenstvo. Je to bezbranné miesto otvorenej zraniteľnosti či obmedzenia, ktoré nám, či ľuďom okolo nás hrozí. Mladý Nehemiáš prijal pozvanie vstúpiť do takejto trhliny a … čítaj ďalej

Pôst21 | deň 21

Blog

„Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, potom Gréka. Pretože v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané: Ten, čo je z viery spravodlivý, bude žiť.“  Rimanom 1:16-17 Evanjelium. Doslova „dobrá správa“. Za dobré správy sa hanbiť netreba. Je … čítaj ďalej

BCC_WORSHIP_LOGO_white

ZVUK NAŠICH PIESNÍ

vypočujte si piesne, ktoré spievame na našich stretnutiach

 

BCC WORSHIP