BCC DETSKÝ TÁBOR

tábor Gilgál

10. - 17. august 2018

Veľký Slavkov - Vysoké Tatry

Pre viac informácií ohľadom detského tábora kontaktujte prosím Maroša Balogha.

maros.balogh@gmail.com

PODPORTE VEDÚCICH DETSKÉHO TÁBORA

Na detskom tábore sa každoročne zúčastní veľké množstvo detí (cca 60), čo si samozrejme vyžaduje starostlivosť a nie málo námahy. Sme nesmierne vďační za každého učiteľa a vedúceho tábora, ktorí pomáhajú úplne dobrovoľne.
Nie len že si berú z práce voľno, ale tábor si hradia z vlastného vrecka. To je obeť, ktorú je ochotný priniesť len málo kto.

Aj preto sme sa rozhodli dať možnosť aj Vám, ktorí sa priamo na tvorbe tábora nepodieľate. A to možnosť finančne podporiť vedúcich tábora. Stanete sa tak priamo súčasťou tábora a prispejete k požehnaniu všetkým.

Svoje dobrovoľné dary môžete posielať priamo na táborový účet.

IBAN:

SK0311000000002947019627

Variabilný symbol: 333

V mene všetkých vedúcich tábora Vám ĎAKUJEME.