Kategória: Pôst 21

Pôst 21 | deň 16

Blog

NAVŽDY Ťa budem ľúbiť NIČ mi v tom nezabráni KAŽDÝ to bude môcť vidieť VŠADE ponesiem Tvoju zvesť NIKTO ma nezastaví NIKDE sa neskryjem VŠETKO bude o Tebe Ja viem Mal si menej VEĽKÝCH slov Viac si umýval nohy Tak ja idem Mladá autorka Maruška Kožlejová vo svojej básni pojednáva o napätí medzi silnými vyjadreniami,(ktorých … čítaj ďalej

Pôst 21 | deň 15

Blog

Vytrvajte v modlitbe, bdejte pri nej a vzdávajte vďaky. Kolosanom 4:2 Je niekoľko vecí, ktoré ako ľudia máme spoločné. Napríklad to, že sa snažíme vyhnúť utrpeniu a dosiahnuť šťastie. Ľahko si zvykneme na aktuálny stav, v ktorom žijeme, teda aj na to, čo by sme povedali, že je šťastie. Ak máme pocit, že štandard, v … čítaj ďalej

Pôst 21 | deň 14

Blog

Príbehy Nehemiáša, Chakaljovho syna. V mesiaci kislev dvadsiateho roku som bol v pevnosti v Šúšane. Vtedy prišiel Chanáni, jeden z mojich bratov, s niekoľkými mužmi z Judska. Spytoval som sa ich na zvyšok Židov, ktorí sa už vrátili zo zajatia, a na Jeruzalem. Odpovedali mi: Zvyšok tých, čo sa vrátili zo zajatia, je v tamojšej … čítaj ďalej

Pôst 21 | deň 13

Blog

Hospodinov anjel sa mu zjavil a oslovil ho: Hospodin s tebou, odvážny hrdina! Sudcov 6:12 Boh poslal svojho anjela za mužom z bezvýznamného rodu uprostred neutešenej situácie celého národa, lebo v ňom bolo niečo, čo ho odlišovalo od všetkých ostatných. Odmietol sa poddať všetkému zlému a tam kde bol, neprestal veriť v lepšie Božie. Verím, … čítaj ďalej

Pôst 21 | deň 12

Blog

A všetko, čo konáte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho ďakujte Bohu Otcovi. Kolosanom 3:17 Okolo nás je stále veľká žatva; ľudia, ktorí potrebujú zažiť živého Boha a byť zachránení pre večnosť. Robme preto každý čin a vyslovme každé slovo tak, aby z nich vychádzala bezpodmienečná Božia láska a … čítaj ďalej

Pôst 21 | deň 11

Blog

Vždy, keď sa modlíme, ďakujeme za vás Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. Veď sme počuli o vašej viere v Ježiša Krista a o láske, ktorú máte k všetkým svätým pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove evanjelia, ktoré k vám prišlo. Rovnako ako … čítaj ďalej