DARUJTE 2% SVOJICH DANÍ
PRE OZ KORÁB.

OZ Koráb bolo založené na priamu podporu práce s deťmi a mládežou
v rámcii vízie Bratislava City Church.

ĎAKUJEME VÁM.

TLAČIVO