Jedno v Kristovi // Efezanom 2:11-22

BCC kázeň týždňa

V tejo kázni pokračujeme našou cestou listom Efezanom. Dostávame sa na koniec druhej kapitoly, ktorý vykladá druhý pastor BCC, Tomáš Štrba.

Potom, ako Pavol veľmi jasne zadefinoval teológiu Novej Zmluvy tým, že radikálne píše o „spasení človeka LEN MILOSŤOU (nezaslúženou Božou priazňou) skrze VIERU bez SKUTKOV, ktoré požaduje Mojžišov zákon“, pokračuje zdôraznením desivého stavu celého ľudstva. Zároveň sa znova vracia k jedinému riešeniu oddelenia od Boha, vykupiteľskému dielu Ježiša Krista na kríži. Kristova krv však nespôsobila len zmierenie s Bohom, ale má vplyv aj na zjednotenie všetkého v Kristovi. Dôsledok kríža je, že sme blízki s Bohom aj medzi sebou.