VODNÝ KRST

23. jún 2018 o 17:00
na Sreznevského 2

"Povedal im: Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený."

Marek 16:15-16

"Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové."

2. Korintským 5:17

PREČO JE DÔLEŽITÉ DAŤ SA POKRSTIŤ?

Krst vo vode je dôležitý krok pre každého, kto odovzdal svoj život Ježišovi Kristovi. 
Dať sa pokrstiť je verejné vyznanie nášho osobného rozhodnutia pre Ježiša Krista. Je to deklarácia našej viery v to, že Ježiš je náš spasiteľ. Krstom deklarujeme, že tak, ako zomrel Kristus, zomiera aj naša stará hriešna prirodzenosť. A rovnako tak, ako vstal z mŕtvych Ježiš Kristus aj my sme vzkriesení k novému životu.

ČO POTREBUJEM UROBIŤ,
AK SA CHCEM DAŤ POKRSTIŤ?

1. PRIHLÁŠKA

Prosíme, aby ste vyplnili jednoduchý online formulár nižšie.

2. prípravné stretnutie

Prípravné stretnutie sa koná v UTOROK, 19. júna o 18:30 na Sreznevského 2.

Na stretnutí budeme mať krátke biblické vyučovanie o podstate a dôležitosti krstu, modlitby a na záver praktické informácie o priebehu samotného krstu. Toto stretnutie je pre každého, kto sa chce dať pokrstiť povinné.

PRIHLÁŠKA NA VODNÝ KRST