Modlitba bez obmedzenia // Efezanom 3:1-21

BCC kázeň týždňa

V tejto kázni pokračujeme našou cestou listom Efezanom. Treťou kapitolou nás prevedie senior pastor BCC, Pasho Zsolnai.

Pavol sa v liste Efezským modlí dve modlitby. V tejto kázni sa ponoríme do druhej tejto modlitby. Je to modlitba, ktorá nemá žiadne obmedzenia, zahŕňa všetko a jej účinnosť nemá hraníc. Najprv zjavuje od vekov skryté tajomstvo, potom hovorí o nepredstaviteľnom mandáte cirkvi, aby bola cez ňu zjavená múdrosť Božia v duchovnom ponebeskom svete a nakoniec nás pozýva do nekončiaceho procesu spoznávania šírky, dĺžky, hĺbky a výšky Boha, ktorý môže a chce urobiť oveľa viac ako my vôbec vieme prosiť.