MÔŽE ČLOVEK ŽIŤ BEZ BOHA?

BCC kázeň týždňa

Will Durant, americký spisovateľ a filozof priznáva, že najväčšou otázkou našich dní je otázka, či môže človek žiť bez Boha. A samozrejme, že sme slobodní ľudia a môžeme žiť bez Boha, ale aký to je život. V dnešnej kázni si budeme čítať Pavlovu kázeň v aeropágu v Aténach. Budeme vidieť ako jeho slová odpovedajú na otázku, prečo sme veriaci kresťania. Pavol hovorí k zvedavým Aténčanom a pritom nám ukazuje, že pravda o Bohu prehovára k nášmu intelektu, je jedinečnou osobnou skúsenosťou a zažívame ju v prostredí iných, ktorí Ho už osobne stretli. Hľadáš Boha, alebo si Ho už stretol?