NAŠE HODNOTY

Základné piliere kultúry,

ktorú v našom spoločenstve budujeme a šírime ďalej.

PRIJATIE

vďaka prijatiu, ktoré nám Boh v Kristovi ponúka, prijímame iných

RIMANOM 15:7

PRÍTOMNOSŤ BOŽIA

túžba po nadprirodzenom Božom pôsobení v každom z nás a cez nás

RIMANOM 8:11

ZROZUMITEĽNOSŤ

komunikovanie nemenných Biblických právd zrozumiteľným spôsobom

1. KORINTSKÝM 9:19-23

PROGRES

celoživotný postoj napredovania v každej oblasti nášho života

1. TIMOTEOVI 4:15

EXCELENTNOSŤ

dávame to najlepšie čo máme lebo aj Boh dal to najlepšie nám

MATÚŠ 5:16