POTREBUJEME VAŠU POMOC

Pozrite si krátke video a zistite, ako môžete pomôcť.

Svoje dobrovoľné dary môžete posielať na číslo účtu:

SK70 1100 0000 0026 6500 0039

Variabliný symbol: 123456

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU.

bccmedia_logo_02