PÔST OD KOMFORTU

BCC kázeň týždňa

Biblia veľmi jasne hovorí, že Boh nás požehnal všetkým duchovným požehnaním v Kristovi Ježišovi. Z toho vyplýva, že už si požehnaný. Boh nás však nepožehnal len kvôli nám samým. Požehnal nás, aby sme takisto boli požehnaním pre iných. Samuel nás v tejto kázni vyzýva, aby sa náš komfort nestal pre nás akousi pascou. Vypočujte si dva príbehy dvoch veľmi špeciálnych ľudí, ktorí sa vzdali svojho pohodlia, aby skrze nich mohlo prísť požehnanie pre mnohých.