Tvoje poslanie // Efezanom 4:1-16

BCC kázeň týždňa

V tejto kázni pokračujeme našou cestou listom Efezanom. Štvrtou kapitolou nás prevedie emeritný biskup Apoštolskej cirkvi na Slovensku, Ján Lacho.

Aké je tvoje poslanie tu na Zemi? K čomu Boh povolal teba? My všetci máme svoje konkrétne miesto, konkrétne dary a poslanie. Každý z nás je súčasťou niečoho väčšieho, Cirkvi Ježiša Krista, ktorá je Jeho telom. Inde Biblia prirovnáva Cirkev ku chrámu Božiemu. Čo bolo v Starej zmluve súčasťou chrámu? Potrebujeme mať jasné zjavenie a porozumenie o tejto časti. Pozývame vás k počúvaniu tejto kázne a k zjaveniu o našom poslaní.