Učíme sa z našich chýb

BCC kázeň týždňa

O kráľovi Dávidovi je známe, že to bol človek podľa Božieho srdca. Nikdy nebol porazený v boji, vládol s modlitbou, bol upevnený vo viere v mocného Boha, za jeho vlády bol zjednotený izraelský národ a teritórium Izraela bolo zväčšené až 10-násobne.
Napriek jeho skvelému začiatku a úspechom sa Dávid dopustil pádu, ktorého následky mali ďalekosiahly dopad. Dopustil sa cudzoložstva s Betšabou, následne zavraždil jej manžela a pravda vyšla napovrch až prostredníctvom proroka Nátana.
Napriek Dávidovmu pokániu si však hriech vypýtal svoju daň. Dieťa, ktoré s Betšabou splodili umiera, jeho prvorodený syn Amnón sa dopustí incestu so svojou nevlastnou sestrou Támar, za čo ho jej brat, Dávidov syn Absolón, zabíja a následne vedie vlnu povstania proti Dávidovi.
Naozaj sa však Dávid pádu dopustil náhle? Uvidel nádhernú ženu kúpať sa, neodolal, hodil hodnoty za hlavu a podľahol? Alebo ho k veľkému pádu viedlo viacero malých chýb? Je možné, že si bol dobre vedomý toho, ako jeho večerná prechádzka skončí? Ktoré sú tie malé chyby, ktorých sa Dávid dopustil a ktorých sa môžeme dopustiť rovnako i my?