Vernosť Božia – je pre každého?

BCC kázeň týždňa

Keď už vieme o Božej vernosti veľmi často nám vyvstáva ďalšia praktická, dôležitá a osobná otázka. Je naozaj vernosť Božia pre každého a týka sa to aj mňa? Dnes sa pozrieme na dve kľúčové oblasti pre zažitie Božej vernosti v našom osobnom živote. Prvou je spoločenstvo – vzťah s Ním. Boh je verný a jeho vernosť sa prejavuje v spoločenstve v Ježišovi Kristovi. Z nejakého dôvodu však práve v ťažkých chvíľach máme tendenciu sa voči Bohu zatvoriť. Druhým je otázka aké sú hranice a zdroj Božej vernosti. Keď to raz pochopíme môžeme začať žiť tu a teraz ako by bolo vždy a každému jasne viditeľné, že Boh je verný, dobrý, milujúci, milostivý a všemohúci bez toho, aby nám zaslepovali oči klapky časnosti.