VZKRIESENIE VOLÁ K NÁDEJI

BCC kázeň týždňa

Hrob je prázdny a Ježiš žije. Je historickým faktom, že dobre strážený hrob zostal vo veľkonočnú nedeľu ráno prázdny a že Ježiš sa najbližších 40 dní po zmŕtvychvstaní zjavil spolu až 500 ľuďom, ktorí o tom vydali svedectvo. Spolu s ďalšími dôkazmi, ktoré o vzkriesení máme, by pri akejkoľvek inej historickej udalosti nikto nepochyboval o tom, že sa stala.

To dôležitejšie však je, že Ježiš sa dodnes zjavuje všetkým tým, ktorí ho hľadajú. Evanjelisti ako zaznamenávajú tieto udalosti viditeľne menia štýl svojho písania, lebo sú nadšení, prekvapení a zároveň šokovaní. Sen, ktorý zomrel opäť ožil, Ježiš je skutočne Mesiáš. Peter píše o tomto historickom momente, ktorý zmenil svet s trošku väčším časovým odstupom a odkrýva nám ešte jeden aspekt toho, čo vzkriesenie spôsobilo. Pozvalo nás k bezprecedentnej dovtedy nepoznanej živej nádeji, ktorá pre veriaceho mení všetko.

V tejto kázni sa na ňu spoločne pozrieme. Dovtedy náš svet vyzerá tak, ako ho vykreslil N.T. Wright vo svojej knihe: Prekvapení nádejou, keď ho prirovnáva k ľuďom, ktorí sa krásne, sviatočne a slávnostne oblečú, ale nie je kam ísť. V svetle tejto živej nádeje zrazu je kam ísť.