ŽALM 69 – HORLIVOSŤ ZA BOŽÍ DOM

BCC kázeň týždňa

Prinášame druhú kázeň z letnej série kázní „ŽALMY – VÝŠINAMI A ÚDOLIAMI ŽIVOTA„. Druhý pastor BCC, Tomáš Štrba otvoril Žalm 69, v ktorom čítame o Dávidovej túžbe (horlivosti, vášni) vybudovať Boží dom. O niekoľko storočí neskôr si učeníci spomenú na tento Žalm práve pri momente, keď Ježiš vyháňa z chrámu v Jeruzaleme všetkých obchodníkov a peňazomencov. Po čom túži tvoje srdce? Horlíme aj po Božích veciach, alebo sme zaneprázdnení budovaním vlastného života? Nechajte sa vyzvať a pozvať touto kázňou. Prajeme veľa požehnania.