Interview s hosťami

15.10. (nedeľa) o 16:30 na Sreznevského 2

Milá priateľka,
srdečne ťa pozývame na špeciálne ženské stretnutie, ktoré bude mať zaujímavú tému "ŽIVOT V ROVNOVÁHE" a špeciálnych hostí. Veríme, že spolu prežijeme hodnotný čas.

ZDRAVÉ PRIORITY - Katherine Rollo
Katherine, ktorá vyštudovala na Oxforde a pracuje pre Britskú vládu, až po tom ako našla Krista, pochopila, že usporiadaný a úspešný život zdravú dušu nezaručia, jediná nádej k jej nájdeniu je nachádzanie útočiska v Spasiteľovi a v tom, čo pre ňu vydobyl.

ZDRAVÁ DUŠA - Lea Laurovičová
Lea pracuje v Scripture Union Slovakia, ktorého cieľom je v spolupráci s kresťanskými cirkvami približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom a rodinám. Posledné dva roky strávila v St Helen’s Bishopsgate v Londýne, rastom v jej nadšení z poznania Bible a toho, ako toto poznanie môže meniť ľudské životy.

ZDRAVÉ TELO - Dalibor Ludvig
Dalibor pracuje na Katedre telesnej výchovy a športu na Farmaceutickej fakulte UK. Od malička má rád pohyb a šport. Rozumie tomu, že svoje zdravie ovplyvňujeme svojim životným štýlom, ale aj tomu, že tento koncept zodpovedného správania sa k vlastnému telu tento svet veľa krát nesprávne napĺňa.

Tešíme sa na Teba!
BCC ženy team