Mesiac: október 2016

Žiť ako víťaz

BCC kázeň týždňa

Prinášame kázeň od nášho blízkeho priateľa, kazateľa Kresťanského centra v Nových Zámkoch, človeka s povolaním evanjelistu, Milana Presburgera. Jedno z najdôležitejších zjavení, ktoré potrebuje prijať každý kresťan (učeník a nasledovník Ježiša Krista) je to, že rovnaká moc, ktorá vzkriesila Krista z hrobu dnes prebýva v nás. Ľudia okolo nás sa potrebujú stretnúť s touto nadprirodzenou … čítaj ďalej

Majstrov plán učeníctva

BCC kázeň týždňa

Tentokrát prinášame kázeň od nášho blízkeho priateľa, kazateľa cirkevného spoločenstva BJB Viera, Michala Kevického. Majstrov plán učeníctva začína Božím dotykom a stretnutím s Ježišom. Padáme pred Ním na svoje kolená, pretože naše srdce je odhaľované. Bez Božieho dotyku sa totiž nikto skutočným učeníkom nikdy nestane. Prežívame Boží dotyk pravidelne alebo je to len nejaká dávna … čítaj ďalej

Von z hanby

BCC kázeň týždňa

Hanba – falošná predstava o tom, ako Ťa vidia iní v porovnaní s tým, ako Ťa vidí Boh. Pocit menejcennosti, nedostatočnosti či druhotriednosti; drží ťa v odlúčení od Toho, ktorý má jediné právo pomenovať ťa tvojím pravým menom. Hanba ťa drží mimo zámeru a plánu, pre ktorý si sa narodil/a. Prináša strach a ovplyvňuje tvoju … čítaj ďalej

Cesta, pravda a život

BCC kázeň týždňa

Ježiš je cesta, pravda i život. V Ňom je život, po ktorom túžime. Život, ktorý je plný, vzrušujúci a nekonečný. On je pravda a chce, aby sme aj my žili v pravde a nie v klamstve. Ježiš je aj cesta, ktorou kráčame. Nie len dvere k spaseniu, ale aj cesta, ktorou máme kráčať každý deň. … čítaj ďalej

Nositelia nádeje

BCC kázeň týždňa

Prinášame Vám AUDIO a VIDEO záznam nedeľného kázania z Bratislava City Church, ktoré priniesol druhý pastor Bratislava City Church a zároveň pastor našej mládeže Exitklub, Tomáš Štrba. Kedy naposledy sa ťa niekto spýtal na zdôvodnenie tvojej nádeje? V prvom liste Petrovom čítame, že by sa tak malo diať. Jednou z hlavných charakteristík nasledovníkov Ježiša Krista … čítaj ďalej