Mesiac: február 2017

NEDEĽA VÍZIE 2017

BCC kázeň týždňa

Je vízia naozaj tak dôležitá, že sme kvôli nej ochotní urobiť špeciálne stretnutie? Biblia hovorí v knihe Prísloví, že „kde niet vízie, ľud sa zvrhne“. Vízia je obraz budúcnosti, ktorý spôsobuje v ľuďoch nadšenie. Určuje smer, ktorým sa ako spoločenstvo uberáme. Vízia sa časom akoby vytráca a preto si ju potrebujeme pravideľne pripomínať. Potrebujeme vedieť kam … čítaj ďalej

Keď patrím, nielen chodím

BCC kázeň týždňa

Je patrenie do cirkevného zboru, či členstvo v zbore popísané v Biblii? Odpoveď je NIE, obzvlášť ak členstvom myslíme niečo, ako je členstvo v rybárskom zväze či vo fit klube. Biblia nikdy nerátala s tak povrchným vzťahom kresťanov medzi sebou, ako je takéto členstvo a preto všetky pojmy, obrazy, či príbehy, ktoré opisuje sú oveľa hlbšie. Dnes sa … čítaj ďalej

Šťastné manželstvo

BCC kázeň týždňa

Biblia začína príbehom stvorenia muža a ženy a končí svadbou. Boh predstavuje manželstvo a rodinu ako súčasť svojho zámeru v živote človeka. Samozrejme hovorí aj o tých, ktorí sa rozhodnú žiť bez takéhoto zväzku, o vdovách a vdovcoch, či deťoch a mladých. Dnes Vám však prinášame pohľad kresťanského psychológa na tému šťastného manželstva. Veľmi otvorene hovorí o roli manžela, manželky, o najčastejších problémoch a ich riešeniach. … čítaj ďalej

Napojený na zdroj

BCC kázeň týždňa

Tak ako každý prístroj potrebuje energiu pre funkčnosť, tak  aj my potrebujeme byť napojení na ten nebeský zdroj sily. Potom dokážeme žiť zdravo, plnohodnotne, radostne a víťaziť nad každým pokušením a hriechom. Preto každý z nás potrebuje osobne prežiť stretnutie s Pánom Ježišom. Naše manželstvá a náš rodinný život bude naplnený len vtedy, keď nás Svätý … čítaj ďalej