Mesiac: apríl 2017

Moje miesto, moja zodpovednosť

BCC kázeň týždňa

Apoštol Peter nás vo svojom prvom liste prirovnáva ku živým kameňom. A zároveň nás aj vyzýva k tomu, aby sme sa „dali zabudovať do duchovného domu.“ Neboli sme prirovnaní ku tehlám, ale ku kameňom. Medzi tehlou a kameňom je zásadný rozdiel. Tehla sa dáva do formy, vypaľuje a tak má každá rovnaký tvar. Naproti tomu kameň je tvrdší, … čítaj ďalej

Aby to nebolo márne

BCC kázeň týždňa

Zmŕtvyvstanie Krista nás definuje, je centrom kresťanskej viery I pravdy. Uznávaný anglický vedec Brooke Foss Westcott hovorí: “ak vezmem do úvahy všetky dôkazy, nepreženiem, keď poviem, že asi nie je žiadna iná historická dobová udalosť, ktorá by bola lepšie a širšie dokázaná – ako zmŕtvychvstanie Krista”. Pavol apoštol píše v liste Korinťanom manifest týchto udalostí. … čítaj ďalej

Spolu s Kristom som ukrižovaný

Spoločné bohoslužby | Veľký piatok

Prinášame Vám VIDEO záznam zo spoločných bohoslužieb viacerých bratislavských cirkevných spoločenstiev združených v platforme Kresťania v meste (www.krestaniavmeste.sk). Tieto bohoslužby organizujeme spoločne každý rok vždy na Veľký piatok, aby sme vzdali úctu Ježišovi Kristovi za to, čo pre nás všetkých urobil na kríži. Tento rok sa ku nám na tému „Spolu s Kristom som ukrižovaný“ … čítaj ďalej

Život v moci Svätého Ducha

BCC kázeň týždňa

Prinášame záznam kázne od vzácneho hosťa z Anglicka, Martina Thompsona. Martin hovorí o prirodzenom živote s nadprirodzeným Bohom. Každý z nás, ktorý sme odovzdali svoj život Ježišovi Kristovi máme tú výsadu, že Svätý Duch prebýva v nás. Vypočujte si túto kázeň pretkanú osobnými svedectvami o zázračnej Božej moci. Nech naša viera v nadprirodzeného Boha rastie. … čítaj ďalej

Ako sa má tvoja duša?

BCC kázeň týždňa

Horacio Stratford, úspešný kresťanský biznisman v Chicagu poslal 21. novembra 1873 svoju manželku a ich 4 dcéry na loď, ktorá smerovala do Francúzka na prebudenecké ťaženia s D.L. Moodym. Za pár dní mal ísť za nimi. Loď však nečakane narazila a pani Strattfordová s nasadením života zachraňovala svoje dcéry. Nakoniec však z pevniny poslala svojmu … čítaj ďalej