Mesiac: november 2017

Si novým človekom // Efezanom 4:17-32

BCC kázeň týždňa

V tejto kázni pokračujeme našou cestou listom Efezanom. Druhou polovicou štvrtej kapitoly nás prevedie Samuel Lehocký. Si novým človekom! Si milovaný! Si svätý! Si požehnaný! A to či Božie slovo ktoré je pravdou, sa stane skutočnosťou aj v tvojom živote záleží na Tebe! Potrebujeme sa premieňať obnovením svojej mysle. To znamená skladať zmýšľanie sveta a … čítaj ďalej

Tvoje poslanie // Efezanom 4:1-16

BCC kázeň týždňa

V tejto kázni pokračujeme našou cestou listom Efezanom. Štvrtou kapitolou nás prevedie emeritný biskup Apoštolskej cirkvi na Slovensku, Ján Lacho. Aké je tvoje poslanie tu na Zemi? K čomu Boh povolal teba? My všetci máme svoje konkrétne miesto, konkrétne dary a poslanie. Každý z nás je súčasťou niečoho väčšieho, Cirkvi Ježiša Krista, ktorá je Jeho … čítaj ďalej

Modlitba bez obmedzenia // Efezanom 3:1-21

BCC kázeň týždňa

V tejto kázni pokračujeme našou cestou listom Efezanom. Treťou kapitolou nás prevedie senior pastor BCC, Pasho Zsolnai. Pavol sa v liste Efezským modlí dve modlitby. V tejto kázni sa ponoríme do druhej tejto modlitby. Je to modlitba, ktorá nemá žiadne obmedzenia, zahŕňa všetko a jej účinnosť nemá hraníc. Najprv zjavuje od vekov skryté tajomstvo, potom … čítaj ďalej

Jedno v Kristovi // Efezanom 2:11-22

BCC kázeň týždňa

V tejo kázni pokračujeme našou cestou listom Efezanom. Dostávame sa na koniec druhej kapitoly, ktorý vykladá druhý pastor BCC, Tomáš Štrba. Potom, ako Pavol veľmi jasne zadefinoval teológiu Novej Zmluvy tým, že radikálne píše o „spasení človeka LEN MILOSŤOU (nezaslúženou Božou priazňou) skrze VIERU bez SKUTKOV, ktoré požaduje Mojžišov zákon“, pokračuje zdôraznením desivého stavu celého … čítaj ďalej