Mesiac: december 2017

Detský vianočný program 2017

Video

Prinášame vám záznam z detského vianočného programu v BCC, ktorý je každý rok veľmi očakávaný a plný nie len humoru, ale aj posolstva vianoc v podaní detí z BCC. Nech aj vám prinesie radosť.

Ako nestratiť advent?

BCC kázeň týždňa

Advent je medzi kresťanmi známy už od štvrtého storočia. Advent mal vždy dva významy. Po prvé, dával dôraz na to, že Ježiš Kristus sa narodil a po druhé, dával rovnako dôraz na to, že Ježiš Kristus príde. Zastavme sa na chvíľu a dovoľme Svätému Duchu, aby nám znova pripomenul skutočný význam adventu.

V duchovnom boji // Efezanom 6:1-23

BCC kázeň týždňa

V tejto kázni ukončíme našu cestu listom Efezanom. Šiestou kapitolou nás prevedie vzácny hosť, Miro Tóth z Košíc. Šiesta kapitola listu Efezanom je naozaj veľmi bohatá. Jeden z kľúčových dôrazov tejto kapitoly je duchovný boj. Či sa nám to páči alebo nie každý z nás sa dennodenne nachádzame v duchovnom boji. O našu myseľ sa … čítaj ďalej

V láske, vo svetle a v múdrosti // Efezanom 5:1-33

BCC kázeň týždňa

V tejto kázni pokračujeme našou cestou listom Efezanom. Piatou kapitolou nás prevedie Roman Hawran Lacho. V piatej kapitole nás Pavol apoštol okrem iných vzácnych vecí vyzýva ku trom veciam. Aby sme žili v láske a napodobňovali Krista. Druhá kľúčová výzva pre každého z nás je žiť vo svetle. Sme povolaní, aby sme boli svetlom v … čítaj ďalej