Mesiac: marec 2018

CIRKEV VO SVETE – SVET V CIRKVI

BCC kázeň týždňa

Akým spôsobom môžeme ako jednotlivci či cirkev ako celok vplývať na spoločnosť (mesto), v ktorej žijeme? Veríme, že cirkev má pozitívnym spôsobom vplývať na spoločnosť skrze hodnoty evanjelia. Spôsob, akým si vplyv získať je však viac, ako dôležitý. V tejto kázni Tomáš ukazuje, ako biblický Daniel, jeden z hrdinov viery získal vplyv v babylonskej riši. … čítaj ďalej

NAŠE MESTO – ČASŤ 2

BCC kázeň týždňa

Na Božom srdci je to, aby sme ako Jeho veľvyslanci a Božie deti prinášali zmenu do miest, kde žijeme. Je tak jednoduché uspokojiť sa so súčasným stavom (často negatívnym) a rezignovať s vyhlásením „v našej spoločnosti (meste) to je proste tak“. Alebo môžeme v odvahe prinášať niečo unikátne Božie. Vypočujte si druhé pokračovanie kázne zo … čítaj ďalej

NAŠE MESTO – ČASŤ 1

BCC kázeň týždňa

Aká je naša zodpovednosť za mesto, v ktorom ako cirkev pôsobíme? V celej histórii môžeme veľmi jasne pozorovať, ako Boh jedná s národmi a konkrétnymi mestami. Len si spomeňme na Babylon, Sodomu a Gomoru, Jeruzalem, Jericho, Efez a mnohé iné. Boh používal konkrétnych ľudí v mestách a dával im aj konkrétnu zodpovednosť. Aká je teda … čítaj ďalej

MAREC 2018

BCC BULLETIN

Náš pravidelný mesačný informačný bulletin, ktorý rozdávame vždy začiatkom mesiaca v tlačenej forme je vám po novom k dispozícii aj vo forme digitálnej. Vo formáte PDF si ho môžete stiahnuť jednoduchým kliknutím na text nižšie. STIAHNUŤ BULLETIN