Mesiac: apríl 2018

MÔŽE ČLOVEK ŽIŤ BEZ BOHA?

BCC kázeň týždňa

Will Durant, americký spisovateľ a filozof priznáva, že najväčšou otázkou našich dní je otázka, či môže človek žiť bez Boha. A samozrejme, že sme slobodní ľudia a môžeme žiť bez Boha, ale aký to je život. V dnešnej kázni si budeme čítať Pavlovu kázeň v aeropágu v Aténach. Budeme vidieť ako jeho slová odpovedajú na … čítaj ďalej

MÁJ 2018

BCC BULLETIN

Náš pravidelný mesačný informačný bulletin, ktorý rozdávame vždy začiatkom mesiaca v tlačenej forme je vám po novom k dispozícii aj vo forme digitálnej. Vo formáte PDF si ho môžete stiahnuť jednoduchým kliknutím na text nižšie. STIAHNUŤ BULLETIN

EVANJELIUM JE MOC BOŽIA

BCC kázeň týždňa

Pozývame Vás vypočuť si kázeň od Milana Štrbu v rámci služby Slovenského bratského spevokolu počas našich nedeľných bohoslužieb. V evanjeliu je moc Božia. To je téma kázne, ktorá je pretkaná aj osobným životným príbehom a svedectvom. Prajeme veľa požehnania a povzbudenia k evanjelizácii v osobnom živote.

SLOVENSKÝ BRATSKÝ SPEVOKOL

Koncert

Prinášame vám záznam koncertu Slovenského bratského spevokolu, ktorý po dvoch rokoch znova vystúpil na našich nedeľných bohoslužbách. Prajeme veľa požehnania pri počúvaní.

ROZSIEVAJ VIAC

BCC kázeň týždňa

Hovoriac o evanjelizácii a našej osobnej zodpovednosti v tejto oblasti sme sa spolu s Tomášom Štrbom pozreli na jedno z najznámejších Ježišových podobenstiev. V „podobenstve o rozsievačovi“ vidíme, ako Ježiš určuje istú mieru odmietnutia evanjelia. Čo teda môžeme ty a ja urobiť pre to, aby sme prispeli k rastu cirkvi a videli viac ľudí prichádzať … čítaj ďalej

EVANJELIZÁCIA AKO ŽIVOTNÝ ŠTÝL

BCC kázeň týždňa

Evanjelium je doslova „dobrá správa“. Je to správa o tom, že Ježiš Kristus nás svojou smrťou na kríži zmieril s Bohom. Evanjelizovať (šíriť túto dobrú správu) je nie len našou povinnosťou, ale aj výsadou. Pavol apoštol píše veľmi radikálne, že „on sa nehanbí za evanjelium, lebo je mocou Božou na spasenie každému, kto uverí“. Každý … čítaj ďalej