Mesiac: máj 2018

DUCH SVÄTÝ A MISIA

BCC kázeň týždňa

Dnešnú kázeň týždňa priniesol vzácny hosť a priateľ, Jozef Brenkus ml., slovenský misionár pôsobiaci v Indii. Pre viac informácií ohľadom ich misie kliknite na stránku http://www.brenkus.eu. V prvej časti kázne hovorí Jojo rôzne svedectvá zo života v Indii, ktoré svedčia o nadprirodzenom Božom zabezpečení a ochrane. V druhej časti kázne sa Jojo venuje téme Ducha … čítaj ďalej

JÚN 2018

BCC BULLETIN

Náš pravidelný mesačný informačný bulletin, ktorý rozdávame vždy začiatkom mesiaca v tlačenej forme je vám po novom k dispozícii aj vo forme digitálnej. Vo formáte PDF si ho môžete stiahnuť jednoduchým kliknutím na text nižšie.   STIAHNUŤ BULLETIN

KDE SÚ TVOJE STUDNE?

BCC kázeň týždňa

Dnešnú kázeň týždňa priniesol vzácny hosť a priateľ, Stephen Wyndham, misionár pôvodom z Austrálie, ktorý slúži v Európe v oblasti vystrojovania služobníkov k zakladaniu zborov. Väčšina vecí, ktoré chce Boh urobiť cez teba, sa stane v každodenných, často bežných momentoch života. Tak často chceme žiť svoj život len na základe nejakých jedinečných momentov. Ak však … čítaj ďalej

OHEŇ DUCHA SVÄTÉHO

BCC kázeň týždňa

Duch Svätý nie je viditeľný a preto je pre nás ťažké ho popísať. Vieme, že je Bohom a je s nami. Biblia nám hovorí, že je spoznateľný podľa toho, čo On robí. Duch Svätý je ten, ktorý v nás napr. pôsobí „ovocie Ducha“ a tak ľudia vedia vidieť lásku, pokoj, radosť a mnohé iné. Takisto … čítaj ďalej

KTO JE DUCH SVÄTÝ?

BCC kázeň týždňa

Duch Svätý nie je energia či sila. Duch Svätý je osoba. On, Boh Otec a Boh Ježiš Kristus sú v dokonalej jednote a harmónii. O Duchu Svätom čítame ako o tešiteľovi, radcovi, pomocníkovi či iných prívlastkoch. Kedy prichádza Duch Svätý do nášho života? A čo ak Ho sklamem či zarmútim? Pozývame ťa vypočuť si úvodnú … čítaj ďalej