Mesiac: september 2018

Zostať verný Bohu

BCC kázeň týždňa

V tejto kázni nás Sheldon Armitage zavedie do veľmi známeho príbehu zo Starej zmluvy. Je to príbeh o Danielovi a jeho troch priateľoch z biblickej knihy Daniel, kapitola 3. Ako byť verný Bohu nie len pre naše vlastné dobro, ale aj pre dobro ľudí okolo nás? Tento príbeh nám ukazuje práve na to, ako zostať … čítaj ďalej

Vernosť Božia – je pre každého?

BCC kázeň týždňa

Keď už vieme o Božej vernosti veľmi často nám vyvstáva ďalšia praktická, dôležitá a osobná otázka. Je naozaj vernosť Božia pre každého a týka sa to aj mňa? Dnes sa pozrieme na dve kľúčové oblasti pre zažitie Božej vernosti v našom osobnom živote. Prvou je spoločenstvo – vzťah s Ním. Boh je verný a jeho … čítaj ďalej

Čo povedal – to aj urobí

BCC kázeň týždňa

Od chvíle, keď Vám niekto niečo sľúbi sú dôležité dve veci: Prvá, či je to schopný splniť a druhá, či je dôveryhodný – verný a naozaj to urobí. Biblia nás pozýva do vzťahu s Bohom, ktorý má oboje. Nič nie je pre Neho nemožné a je dôveryhodný. Čo Boh povedal, to naozaj aj urobí. Dokonca … čítaj ďalej

S Ním môžeš vždy počítať

BCC kázeň týždňa

Dnes budeme hovoriť o vernosti Božej v ťažkých časoch, alebo v utrpení. Budeme hovoriť o momentoch, keď si hovoríme: “je to už tak dlho a je to tak ťažké, že ja neviem koľko ešte zvládnem, Bože”. Spolu zistíme, že Božia vernosť sa týchto chvíľach nestráca, ale je bytostne s nami. Ukážeme si, že hoci tieto … čítaj ďalej

Vernosť existuje a má meno

BCC kázeň týždňa

Žijeme v dobe, keď vernosť, či dôveryhodnosť sa stávajú hodnotami, po ktorých síce viac a viac túžime, ale zároveň ich menej a menej zažívame. Ako nám však Biblia predstavuje Boha zdôrazňuje jednu z kľúčových právd o Ňom a to je Jeho vernosť. Až imperatívom nám hovorí: „vedz teda, že tvoj Boh, je Boh, verný Boh“. … čítaj ďalej