Bohoslužby v lokalitách CityChurch už túto nedeľu o 10:00.

Milá CityChurch rodina,

máme pre Vás dobrú správu. CityChurch bohoslužby začnú kontaktným spôsobom už najbližšiu nedeľu – 7. júna 2020 o 10.00h aj v Pezinku, aj v Bratislave.

Veľmi sa na Vás tešíme, avšak vzhľadom na pretrvávajúce obmedzenia a súčasnú situáciu, úplne rozumieme, ak máte dôvod naďalej ostať doma a pridať sa k nám sledovaním online prenosu. Necíťte sa, preto, pod žiadnym tlakom, ale v slobode sa rozhodnite pre tú verziu, ktorá Vám v momentálnej situácii najviac vyhovuje.

Pre všetkých Vás, ktorí sa zúčastnite bohoslužby fyzicky – už sa na Vás tešíme, avšak samozrejme, potrebujeme dodržiavať všetky potrebné bezpečnostné pravidlá a obmedzenia. Preto dovoľte krátkych desatoro o tom, ako to spolu zvládneme:

 1. Pri vstupe Vás privítame veľkým úsmevom, ale bez podania rúk, a požiadame Vás o dezinfekciu rúk.
 2. Prichádzajte, prosím, s rúškami. Zároveň chceme upozorniť, že je potrebné ich mať počas celej bohoslužby. Ak by niektorí služobníci na pódiu nemali rúška, tak to bude len po tom, ako budú splnené adekvátne podmienky pre “účinkujúcich”.
 3. V lokalite Bratislava Vás budeme usádzať, a je veľmi potrebné, aby ste si sadali zdola hore, presne podľa pokynov usporiadateľov.
 4. Na základe pokynov UVZ je potrebné, aby ste sedeli na šachovnicovo vyznačených miestach (teda na každom druhom mieste, bude to zreteľne vyznačené, toto platí aj pre rodiny, lebo inak nevieme dosiahnuť realizáciu tohto naradenia).
 5. V Bratislave bude detská služba pre deti od 4 – 11 rokov, a to počas celej bohoslužby. Prosíme Vás, aby ste deti odovzdali pred bohoslužbami na 2. poschodí učiteľom, usporiadatelia Vás radi usmernia. Je potrebné, aby aj deti mali celý čas rúška.
 6. V Pezinku v tomto čase nebude organizovaná detská služba, bude však k dispozícii veľká miestnosť pre deti v doprovode rodiča.
 7. Prosíme Vás, určite príďte o 15 minút skôr, aby sme sa stihli usadiť a pripraviť na promptný začiatok, a mohli tak nerušene prežiť náš spoločný čas v Božej prítomnosti.
 8. Prosíme Vás, príďte len vtedy, ak nemáte teplotu, či vírusové ochorenie.
 9. Prosíme, aby ste dodržiavali rozostupy aj po skončení bohoslužieb, ako si budeme užívať to, že sa po dlhom čase znovu vidíme.
 10. Aj napriek tomu, že v tomto období ešte pastoračná služba nebude rozbehnutá počas bohoslužieb, môžete nám svoje modlitebné potreby komunikovať cez formulár na webstránke – my Vám radi zavoláme a budeme sa s Vami modliť (ak uvediete svoje tel. číslo), prípadne Vám napíšeme a pomôžeme, ako bude možné.
 11. Zažime spolu Božie požehnanie!

Máme radosť z toho, že sa už čoskoro uvidíme a veríme, že budeme spolu požehnaní a ešte silnejší ako doteraz.

Rada zboru CityChurch

 

https://www.youtube.com/watch?v=GZbBYoEMt7w&t=1s