Autor: Ewa Sipos

Von z hanby

BCC kázeň týždňa

Hanba – falošná predstava o tom, ako Ťa vidia iní v porovnaní s tým, ako Ťa vidí Boh. Pocit menejcennosti, nedostatočnosti či druhotriednosti; drží ťa v odlúčení od Toho, ktorý má jediné právo pomenovať ťa tvojím pravým menom. Hanba ťa drží mimo zámeru a plánu, pre ktorý si sa narodil/a. Prináša strach a ovplyvňuje tvoju … čítaj ďalej