Autor: Janko Macej

Vypočutá modlitba

BCC kázeň týždňa

Prinášame Vám AUDIO a VIDEO záznam nedeľného kázania z Bratislava City Church, ktoré priniesol Janko Macej. Jedným zo silných zdrojov povzbudenia našej viery je vypočutá modlitba. Vypočutá modlitba sa stáva našim svedectvom. Niekto raz povedal, že naučiť sa modliť je dôležitejšie, ako získať vzdelanie. Ako sa modliť tak, aby sme mali svedectvá na posilnenie našej … čítaj ďalej

Život v moci Svätého Ducha

BCC kázeň týždňa

Prinášame Vám AUDIO a VIDEO záznam nedeľného kázania z Bratislava City Church, ktoré priniesol Janko Macej. V mesiaci máj si pripomíname dve kľúčové udalosti, ktoré významne ovplyvnili kresťanský svet. Prvá bola nanebovstúpenie Ježiša Krista a druhá zoslanie zasľúbeného Svätého Ducha. Častokrát si neuvedomujeme prítomnosť Svätého Ducha v našich životoch. Ak sme prijali Ježiša Krista za … čítaj ďalej

Ako nezanechať zlé dedičstvo

BCC kázeň týždňa

Prinášame Vám AUDIO a VIDEO záznam nedeľného kázania z Bratislava City Church, ktoré priniesol Janko Macej. Niekdy je ťažké žiť s vedomím, že jedného dňa zomrieme. Aj keď tu už my nebudeme niečo po nás zostáva. DEDIČSTVO. Zanechávame ho našim deťom alebo príbuzným. Ak by sme mali práve dnes zomrieť, čo by po nás zostalo? … čítaj ďalej

Živá viera v Ježiša Krista

BCC kázeň týždňa

Prinášame Vám AUDIO záznam kázania z nedeľného stretnutia Bratislava City Church. Prihovoril sa k nám Janko Macej, vášnivý modlitebník a mladý človek nadšený pre Ježiša. Živá viera je pre život kresťana tou najdôležitejšou vecou. Biblia hovorí, že „ak niekto pristupuje k Bohu musí VERIŤ, že Boh existuje“. To čomu veríme radikálnym spôsobom vplýva na kvalitu nášho života.   … čítaj ďalej