Autor: Michal Kopanič

Biblický pohľad na peniaze

BCC kázeň týždňa

Je vôbec správne či potrebné hovoriť v cirkvi o financiách? V úvodnej kázni novembrovej série „MÁM DOSŤ“ nás Michal Kopanič, člen rady zboru BCC, prevedie základným biblickým pohľadom na financie ako také. Pozrieme sa na princíp správcovstva či princípy sejby a žatvy.

ŽALM 4 – RADOSŤ

BCC kázeň týždňa

Prinášame desiatu kázeň z letnej série kázní „ŽALMY – VÝŠINAMI A ÚDOLIAMI ŽIVOTA„. Slovo „radosť“ sa najčastejšie (22 krát) vyskytuje práve v Žalmoch. Radosť je zasľúbenie, je to poverenie, ale zároveň aj naše rozhodnutie. Nie je dôležité len mať radosť či žiť život v radosti, ale aj vedieť, prečo ju máme mať.