Bernolákovo

bohoslužby CityChurch

Verejné bohoslužby sú zrušené až do odvolania.

vždy štvrtú nedeľu v mesiaci

od 16:30 v Dome služieb

Viničná 2, Bernolákovo

Prečo robíme bohoslužby aj v Bernolákove?

1. Lebo veríme, že jeden z najefektívnejších spôsobov, ako naplniť tzv. "veľké poverenie cirkvi" je práve zakladanie nových zborov. Náš model zakladania zborov je tzv. "multisite church", čo znamená jeden zbor vo viacerých lokalitách.

2. Lebo Bratislava sa ako mesto neustále rozrastá a mnoho ľudí sa sťahuje do satelitných miest a obcí v okolí mesta. A jedno z nich je práve Bernolákovo. V súčasnej dobe už býva okolo 30 ľudí z nášho spoločenstva práve v Bernolákove.

Verejné bohoslužby sú zrušené až do odvolania.

bernolakovo@citychurch.sk