DETSKÝ TÁBOR BCC

tábor Gilgál

4. - 11. august 2019

Detský kresťanský tábor GILGÁL je určený pre deti vo veku od 6 (ukončený 1.ročník ZŠ) až do 14 rokov. Organizátor tábora je zbor Apoštolskej cirkvi - Bratislava City Church.

Registrácia je uzavretá z dôvodu naplnenia kapacity tábora.
Ďakujeme za pochopenie.

gilgaltabor@citychurch.sk

Podporte účasť detí z rodín,
ktoré si to nemôžu dovoliť.

Našou hodnotou je, že ako zbor sa chceme postarať o zaplatenie nákladov vedúcich, ktorí idú na celý týždeň slúžiť a niesť zodpovednosť za organizáciu detského tábora. Chceme Vám však dať priestor podporiť niekoľko detí, ktorých rodiny si z rôznych dôvodov nemôžu dovoliť poslať ich na detský tábor. Každé Vaše euro znamená veľa a významným spôsobom pomôže konkrétnym rodinám.

Podporiť môžete ľubovolnou sumou na nasledovné číslo účtu IBAN:
SK03 1100 0000 0029 4701 9627

Variabilný symbol: 333

ĎAKUJEME.

Scroll to Top
X