Detský tábor CityChurch

Gilgal 2020

Hospodin hľadí na srdce

2. - 9. august 2020

Detský kresťanský tábor Gilgal 2020 je určený pre deti vo veku od 6 (ukončený 1.ročník ZŠ) až do 13 rokov. Organizátor tábora je zbor Apoštolskej cirkvi na Slovensku - CityChurch.

CENA: 130€/dieťa

Registrácia je platná až po uhradení zálohy 50€/dieťa na náš účet. Zálohu je potrebné uhradiť najneskôr do 25.6.2020. Všetky údaje ohľadom platby dostanete automaticky na váš email ihneď po vyplnení a odoslaní registračného formulára nižšie.

gilgaltabor@citychurch.sk

Podporte účasť detí z rodín,
ktoré si to nemôžu dovoliť.

Našou hodnotou postarať sa o zaplatenie nákladov pre vedúcich, ktorí idú na celý týždeň slúžiť a niesť zodpovednosť za organizáciu detského tábora. Chceme vám však dať priestor podporiť niekoľko detí, ktorých rodiny si z rôznych dôvodov nemôžu dovoliť poslať ich na detský tábor. Každé vaše euro znamená veľa a významným spôsobom pomôže konkrétnym rodinám.

Deti môžete podporiť ľubovolnou sumou na nasledovné číslo účtu IBAN:
SK03 1100 0000 0029 4701 9627

Variabilný symbol: 333

ĎAKUJEME.

Registrácia

OSOBNÉ ÚDAJE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU:

 

NAVŠTEVUJEM CIRKEVNÝ ZBOR:

 

POČET DETÍ, KTORÉ REGISTRUJETE:

 

ÚDAJE DIEŤAŤA:

 

 

CELKOVÁ CENA:

Záloha:

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

S Vašimi osobnými údajmi narábame citlivo a s rešpektom. Odoslaním registračného formuláru na detský tábor CityChurch súhlasíte so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zároveň sa zaväzujeme, že Vaše údaje budú použité výhradne v spojení s organizáciou a komunikáciou ohľadom registrácie vášho dieťaťa / detí na detský tábor CityChurch. Ďakujeme za vašu dôveru.