DETSKÝ TÁBOR BCC

tábor Gilgál

4. - 11. august 2019

Pre prihlásenie na tábor prosíme rodičov, aby si stiahli a vyplnili prihlášku.
Následne ju odovzdali buď osobne (Daliborovi alebo Miriam Ludvigovým),
alebo oskenovanú poslali na kontaktný email tábora.
Všetky dôležité informácie ohľadom tábora Gilgál
nájdete priamo v prihláške.

gilgaltabor@citychurch.sk

Scroll to Top
X