Katalyst

Motivačné a ďakovné stretnutie všekých dobrovoľníkov, ktorí aktívne slúžia v lokalitách CityChurch.

Vidíme sa v sobotu, 4. februára o 15:00 na Rožňavskej 17.

(priestory spoločnestva Martindom, kde sa konajú aj nedeľné bohoslužby CityChurch Bratislava).

Registrujte sa prosím pomocou formuláru nižšie najneskôr do 31. januára.

Registrácia

Na stretnutie pozývame aj tvojich najbližších (manželka, manžel, deti, ...) aj v prípade, že nie sú aktívne zapojení v žiadnej službe. Registrovať môžeš naraz viacero osôb kliknutím na tlačítko "registrovať ďalšieho účastníka".

Registrovať sa je potrebné najneskôr do 31. januára. Ďakujeme za pochopenie a Vašu dôslednosť.


* S Vašimi osobnými údajmi narábame citlivo a s rešpektom. Odoslaním registračného formuláru súhlasíte so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. My sa zároveň zaväzujeme, že Vaše údaje budú použité výhradne na komunikáciu ohľadom stretnutia dobrovoľníkov a nebudú poskytnuté žiadnym tretím stranám. Ceníme si vašu dôveru.