Archív: október 2021

Kázeň týždňa

Budúcnosť je jasná

Aj keď sa Micheáš radí k biblickým prorokom, ktorým hovoríme ‘malí’ (vzhľadom na dĺžku ich zaznamenaného posolstva), jeho proroctvo a odkaz boli aktuálne a relevantné nielen pre izraelský národ. Centrálnou správou, ktorú Božiemu ľudu komunikoval, bolo: Budúcnosť je jasná. Hoci to tak vôbec na prvý pohľad nemuselo vyzerať, a aj napriek tomu, že mnohí trpeli pod nadvládou a nespravodlivosťou svojich vtedajších vládcov, Micheáš prinášal nádejné slová o tom, že prichádza čas, keď Božia zvrchovaná vláda bude jasná a viditeľná všetkým národom.

Kázeň týždňa

Keď je život silnejší

15 zo 66 biblických kníh tvorí prorocké knihy, a to zďaleka nie sú všetky proroctvá, ktoré Biblia prináša. Proroci nám po tom, ako zažili hlboké stretnutie s Bohom, odovzdávajú inšpirované posolstvá o Božom vzťahu k nám. Biblické proroctvá sú oveľa hlbšie ako predpovedanie budúcnosti. Jedným z biblických prorokov je Ezechiel. Muž, ktorý na vlastnej koži zažil pustošenie Jeruzalema a následný exil.

Kázeň týždňa

Cirkev – miesto pre mladých

V tejto poslednej kázni našej série Tu som doma sa s nami zdieľa náš priateľ, priateľ mladých ľudí, evanjelista a pastor Milan Presburger. Upriamil našu pozornosť na to, že Boh je Bohom, ktorý vždy robí nové veci. A práve preto cirkev je miestom všetkých generácii a je isto miestom mladých ľudí.

Kázeň týždňa

Náš domov z pohľadu konca časov

Biblia, ani Pán Boh nie sú prekvapení obdobím, v ktorom žijeme. Evanjelium Matúša v 24. a 25. kapitole hovorí o konci časov. Píše sa tam, čo sa bude diať a tiež o tom, čo máme robiť my uprostred toho všetkého. Náš hosť – David Wells hovoril o znakoch druhého príchodu Krista a tiež o výzvach, ktoré Ježiš zdôrazňuje.

Kázeň týždňa

Všade dobre, doma najlepšie

Biblický Dávid sa v jednom zo svojich Žalmov modlí modlitbu, v ktorej hovorí, že len jedno si žiada od Boha a to je to, aby mohol bývať v dome Božom po všetky dni svojho života. Peter apoštol nás zas vyzýva, aby sme sa nechali zabudovať do domu Božieho ako živé kamene. Obraz živého kameňa nedáva vôbec zmysel. Ak je niečo živé, nie je to kameň. Ak je niečo kameň, tak to nie je živé.