Archív: február 2022

Kázeň týždňa

Čo sa deje so svetom

Po dekádach pokoja v našom európskom kontexte sme sa zrazu zobudili do vojny. Okamžite sme stáli pred otázkami: čo máme robiť, ako sa máme modliť, či to príde aj ku nám, či nebude tretia svetová vojna, ako to povieme svojim deťom. V tomto pastoračnom kázaní sa pozrieme na biblický pohľad na to: čo bude, čo sa vlastne deje a čo môžeme urobiť my.

Kázeň týždňa

Začiatok Evanjelia

Počiatkom našej viery je Ježiš. Stretávame sa s ním v evanjeliách, ale vedeli ste, že na neho poukazuje celá Biblia? Ako kresťania musíme čítať Bibliu, najmä Starý zákon, očami „cesty do Emauzy“. Musíme vidieť, ako Boh od začiatku Biblie pracuje na svojom pláne spasenia a ako môžeme byť súčasťou tohto príbehu.

Kázeň týždňa

Nedeľa vízie

Žijeme v jedinečnom čase a na jedinečnom mieste. Máme za sebou dva roky pandémie, ktorá veríme, že už speje ku koncu. Po 10 rokoch sme opäť v našej krajine mali sčítanie ľudu a jedna z vecí, ktorú sme sa dozvedeli je, že počet ľudí, ktorí sa nehlásia k žiadnemu vierovyznaniu stúpol o 10 %, a teda štvrtina našej krajiny neverí v Boha. Stúpa inflácia a neďaleko našich hraníc hrozí globálny vojnový konflikt.

Kázeň týždňa

Naše vypočuté modlitby

Potom ako sme posledné 4 nedele čítali 4 kľúčové modlitby zaznamenané v Biblii, si dnes prečítame ešte jednu. Ale len prečítame. Je to príbeh o tom, ako to nie je vždy jednoduché modliť sa a zároveň o sile modlitby. Ďalej budeme pokračovať tak, že budeme počuť príbehy o našich osobných vypočutých modlitbách. Oslovili sme päť vzácnych ľudí z nášho spoločenstva a spýtali sme sa ich dve jednoduché otázky.