Archív: apríl 2022

Kázeň týždňa

Podťe za mnou

Povolanie Ježišových prvých učeníkov sa nám môže na prvý pohľad javiť ako triviálny príbeh jednoduchých rybárov, ktorí sa z neznámych dôvodov rozhodli nasledovať Ježiša. Obsahuje však oveľa viac… Je to výzva pre nás všetkých, aby sme sa rozhodli zanechať všetko vzácne a dôležité v prospech Záchrancu, ktorý nás pozýva spolupracovať s ním na Jeho záchrannej misii pre ľudstvo. …

Kázeň týždňa

Vzkriesenie – predpovedané a potvrdené

Christus resurrexit ! Evanjelista Marek zaznamenáva vzkriesenie veľmi jedinečným spôsobom. Píše o tom, ako od polovice svojho pôsobenia, Ježiš odkrýva pred učeníkmi mesiánske tajomstvo. Tri krát, vždy v jedinečnom kontexte, hovorí o tom, ako bude trpieť, zomrie a na tretí deň vstane z mŕtvych. …

Kázeň týždňa

(ne)očakávaný Kráľ

Posledný týždeň pred zmŕtvychvstaním je kľúčový. Evanjelista Marek venuje tomuto týždňu takmer polovicu celého svojho záznamu evanjelia. A nie je to zbytočné. Dozvedáme sa detaily naplnenia proroctiev o tak dlho očakávanom Kráľovi. Paradoxne a zároveň presne, ako bolo prorokované, prichádza na osľati. Nie náhodou je spomínaná Betfága a Betánia. …

Kázeň týždňa

Božie kráľovstvo je blízko

Často si v živote povzdychneme a povieme si slovíčko „keby”. Keby som viac zažíval Boha, keby som možno mal viac, alebo keby som žil v čase, keď Ježiš chodil po zemi. Marek nám však zachytáva, že keď tu Ježiš fyzicky bol, tak nám povedal, že kráľovstvo Božie je blízko, je pri nás a my sme pozvaní, aby sme v ňom žili. Žiadne „keby” nám nestojí v ceste. Božie kráľovstvo môžeme zažívať napriek našej minulosti, môžeme ho prežívať tu a teraz a Božie kráľovstvo otvára pred nami hodnotnú budúcnosť. Takéto pozvanie sa neodmieta.