Archív: máj 2022

Kázeň týždňa

Izrael – požehnanie pre svet

Otázka Božieho konania v histórii starej zmluvy a v národe Izrael so sebou v súčasnosti prináša veľa otázok. Prečo si Boh vybral niekoho, dal mu svoje zasľúbenia a požehnania. Náš vzácny hosť Mojmír Kallus (ICEJ) nám odkryje podstatu Božieho pôsobenia v Božom ľude. Poukáže na to, že ak Boh niekoho požehná, tak to robí pre to, aby ten kto je požehnaný, bol požehnaním pre všetkých ostatných. …

Kázeň týždňa

Marekov príbeh

Posledné týždne sme čítali to, čo evanjelista Marek napísal. Dnes budeme počuť jeho osobný príbeh. A ten je veľmi zaujímavý. Dočítame sa o ňom v siedmych krátkych zmienkach v NZ. Bola by obrovská škoda ho z týchto puzzle neposkladať, lebo jeho príbeh má silný odkaz.

Kázeň týždňa

Poďme!

Posledné zamyslenie v sérii kázní z (1.kapitoly) Marekovho evanjelia zhrnulo podstatu nášho zámeru – ukázať, že Ježiš tu žil a pôsobil s jasným cieľom, s misiou od Otca, ktorú nebol ochotný vymeniť ani na úkor zjavného úspechu jeho prvotnej služby v Kafarnaume. Ježišov misijný postoj, ísť k ľuďom a kázať evanjelium, nás inšpiruje a vyzýva, aby sme nasledovali Jeho príklad. …

Kázeň týždňa

Uzdravenie

Ježiš často počas svojho pôsobenia uzdravil chorých ľudí. Evanjelium podľa Mareka začína tieto príbehy opísaním uzdravenia svokry Petra apoštola. Možno to bolo preto, lebo Peter bol veľkou inšpiráciou pre Mareka pre napísanie tohto evanjelia. To samozrejme otvára aj pre nás dnes otázku, ako to je s nadprirodzeným uzdravením v našich dňoch. Deje sa? Ako sa máme za uzdravenie modliť. Náš vzácny hosť Rinaldo Olah úžasným spôsobom priniesol výzvu k viere v Božie nadprirodzené pôsobenia a zároveň poukázal na Božie spasiteľské pôsobenie v našom živote, ktoré je kľúčové. Nechýbali ani osobné skúsenosti a príbehy.

Kázeň týždňa

Učenie s mocou

Evanjelista Marek paradoxne podrobne zaznamenáva jeden z prvých momentov Ježišovej služby. Deje sa to v mestečku Kafarnaum, ktoré na jednej strane bolo Ježišovým domovom v Galilei, a urobil tam veľa veľkých zázrakov, a na strane druhej je mestom, ktoré zostalo zatvrdené. Ježiš tu prichádza do synagógy a jeho služba je prerušená posadnutým človekom. Démon cez neho prehovorí a my sa dozvedáme dôležité veci o duchovnom svete. Je to silný moment, keď tí najbližší okolo Ježiša ešte nevedia, že nasledujú Syna Božieho, ale démoni to už jasne rozpoznávajú a boja sa. …