Archív: jún 2022

Kázeň týždňa

Oplatí sa čakať?

Hoci sa asi vieme takmer všetci zhodnúť na tom, že neradi čakáme, Biblia je plná zmysluplného, i keď často nečakaného čakanie. Roman Lacho nás dnes prevedie niekoľkými jedinečnými momentami v Biblii, kde čakanie prinieslo naplnenie očakávania a často zázrak. To, čo budete počuť je viac ako kázeň. Je to zdieľanie osobného príbehu. …

Kázeň týždňa

Ozajstná cirkev

Asi všetci sme už počuli niekoho ako povedal: „Verím v Boha, ale s cirkvou nechcem mať nič spoločné.” Je to žiaľ pravda, že ľudia, možno my všetci, sme zažili niečo v cirkvi, čo nás zranilo, čo sa nám nepáči a čo možno nevrhá dobré svetlo na Pána Boha. Prečo teda Boh chce konať cez cirkev a v cirkvi. Pán Ježiš dal podnet pre zrod cirkvi. Biblia hovorí, že Ježiš je hlavou cirkvi, že ju miluje. …

Kázeň týždňa

Prestretý stôl

Prví kresťania boli známi tým, že súčasťou ich spoločného stretávania bolo lámanie chleba, či pamiatka Večere Pánovej, alebo stôl Pánov. Sám Ježiš im v tom dal príklad a Pavol apoštol to zdôraznil ako ustanovenie pre novozákonnú bohoslužbu. Pozvanie ku stolu sa však tiahne celým Písmom. Príbeh ľudstva začína v rajskej záhrade, kde Boh pozval človeka, aby jedol zo stromu života i z ostatných stromov, okrem stromu poznania dobrého a zlého. …

Kázeň týždňa

Letnice – Ježiš o Duchu Svätom

Ježiš približne v polovici svojej služby začal pripravovať svojich učeníkov, ktorí boli vtedy ešte teeangeri, na to, že Jeho služba na zemi skončí. A že odíde naspäť k svojmu Otcovi. Oni o tom nechceli ani len počuť. Pán Ježiš im však hovorí, že je lepšie pre nich, aby odišiel, lebo keď odíde, tak pošle Ducha Svätého, ktorý bude s nimi stále. Isto si nevedeli vôbec predstaviť, ako by to vyzeralo, a čo by to znamenalo. …