Archív: november 2022

Kázeň týždňa

Neprehliadnuteľný pokoj

Hovoriť o pokoji v dobe najväčšieho zhonu vianočných príprav sa môže zdať kontroverzné. Ale len na prvý pohľad. Boží plán pre Tvoj a môj život je pokoj. Pokoj je nielen zasľúbením, ale aj našou zodpovednosťou. O tom, ako neprehliadnuteľný pokoj mení uhol nášho pohľadu na situácie, v ktorých sa nachádzame a ako pokoj môže inšpitovať naše okolie budeme hovoriť v dnešnom zamyslení.

Kázeň týždňa

Od hanby k prepojeniu

Podľa výskumu Brene Brown je najväčšou potrebou človeka potreba po spojení s druhými. To, čo nám však vo vytváraní vzťahových prepojení bráni, je pocit hanby. Adam a Eva ho zažili ako prví, keď sa rozhodli neposlúchnuť Boha. Ich prvotným inštiktom bolo, že sa začali skrývať jeden pred druhým a tiež pred Stvoriteľom.
Hanba je intenzívny bolestivý pocit založený na viere v to, že keďže sme zlí, nie sme hodní lásky, prepojenia ani niekam patriť. Čo s tým robiť? Ako prežiť slobodu od hanby a vydať sa s Ježišom na cestu od hanby k prepojeniu? Aj o tom je toto nedeľné vyučovanie…

Kázeň týždňa

Od svojho k spoločnému

Cesta od „ja” ku „my” býva niekedy veľmi dlhá. Až keď ju však prejdeme, zistíme ako veľmi to stálo za to. Až neuveriteľne často nachádzame v biblických záznamoch o živote prvej cirkvi slovo, ktoré inak bežne až tak často nepoužívame, a to je slovo „navzájom”. Dnes sa s našim hosťom pozrieme na 4 prekážky, ktoré nám často bránia vstúpiť do tohto tak jedinečného sveta kresťanského tajomstva vzájomného obohatenia sa.