Archív: apríl 2023

Kázeň týždňa

Boží príbeh: UF!

Apoštol Pavol napísal vo svojom liste korintskej cirkvi, že náš Pán je Otcom milosrdenstva a Bohom všetkej útechy. Tento výrok je obrovským uistením pre všetkých, ktorí práve prechádzajú utrpením vo svojich životoch. A skôr či neskôr, bolesť a utrpenie zažije každý z nás – je to spoločný charkteristický znak ľudstva. Zároveň sme však v texte tohto listu vyzývaní, aby sme následne potešovali rovnakou útechou, ktorej sa nám dostalo, aj iných okolo nás. Boh sám zažil úder a utrpenie, keď Jeho syn zomieral za nás na kríži. …

Kázeň týždňa

Medzi dvoma svetmi

Pavol apoštol nám vo svojom príbehu odkrýva tajomstvo toho, ako to je, keď stojíme medzi dvomi svetmi. Tým, v ktorom žijeme a tým, ktorý príde. Práve bol vo väzení v Ríme. Ešte predtým ho zajali v Jeruzaleme, v Cezarei podstúpil 3 krát zmanipulovaný proces s nespravodlivým koncom. Ako ho neskôr prevážali do Ríma, stroskotali. V čase, keď napísal svoje životné krédo, bol vo väzení v Ríme a nevedel, ako dopadne pred cisárom. Buď bude oslobodený, alebo odsudený a bude sťatý. …

Kázeň týždňa

Boh môjho príbehu

Príbehy majú neodmysliteľné miesto v ľudských životoch. Každý z nás žije ‘svoj’ vlastný príbeh, a zároveň je súčasťou veľkého Božieho príbehu s ľudstvom. A naše príbehy sú plné radostí, dobrodružstiev, ale aj žiaľu a šokujúcich zvratov. Pokračovať v našich životných príbehoch aj napriek tragickým udalostiam, ktoré nás stretnú, môžeme jedine vďaka Božej láske a s podporou ľudí okolo nás. Buďme si vzájomne komunitou, ktorá sa povzbudzuje a pomáha si v náročných chvíľach. …

Kázeň týždňa

Raňajky so zmŕtvychvstalým Ježišom

Posledná kázeň v sérii Stolovanie s Ježišom je o jedinečných raňajkách, ktoré pripravil Ježiš učeníkom pri Tiberiadskom jazere. Opisuje ich evanjelista Ján. Hoci jeho evanjelium by mohlo skončiť v predchádzajúcej kapitole a všetko dôležité by bolo povedané, predsa píše ešte akýsi dodatok. Je to dorozprávanie príbehu, je to Petrov osobný príbeh. Peter je sklamaný zo seba, z toho ako zaprel Krista, a asi je stále zmätený zo všetkého, čo sa udialo. …

Kázeň týždňa

Čo ponúka Ježišov stôl

Ježišova Posledná večera. Ojedinelý čas okolo slávnostného stola s Jeho milovanými učeníkmi. Pán im oznamuje, ako veľmi sa na túto príležitosť na ich posledné vzájomné spoločenstvo tešil. Skôr, než príde čas Jeho utrpenia, chce im ešte odovzdať posledné slová potešenia a uistenia. Zároveň ich popri slávnosti Paschy uvádza do novej éry vzťahu s Bohom – novozmluvného obdobia, v ktorom si odteraz majú pripomínať Jeho ultimátnu obeť na kríži. …