Archív: máj 2023

Kázeň týždňa

Štedrý sprievodca

Letnice sú v živote kresťana dôležitým míľnikom. Pripomíname si a oslavujeme realitu zoslania Svätého Ducha pre každého Ježišovho nasledovníka. V tejto realite sme všetci vítaní naplno žiť a pôsobiť. Moc a plnosť Božieho Ducha je dostupná pre nás všetkých.

Kázeň týždňa

Najlepší darca

Náš hosť Milan Pressburger hovoril na tému: Najväčší darca. Boh je štedrý Boh a to nie je len vzdialená pravda, ale On tak naozaj koná. Milan nás previedol biblickým príbehom, ktorý pripomína náš bežný život. Učeníci čelili potrebe a uprostred tej potreby Ježiš vypôsobil jej naplnenie. Pritom použil učeníkov, ktorí si nevedeli predstaviť, že môžu byť súčasťou tohto zázraku. Boh nás povolal, aby sme ho spoznali. Boh nám vo svojom Synovi dal každý dar. …

Kázeň týždňa

Buď požehnaný, aby si bol požehnaním

Bôh v svojej štedrosti požehnal človeka. Požehnanie ale nie je len darom. Je našou zodpovednosťou priniesť ho do svojho okolia. A tak, ako Pavol a Sílas, Corrie ten Boom, alebo Nick Vujicic, schopnosť priniesť požehnanie nestrácame napriek nepriaznivým okolnostiam, či trápeniu. Práve naopak.

Kázeň týždňa

Dôvera alebo ustarostenosť

Boh je štedrý Boh. Od počiatku stvoril svet tak, aby v ňom človek mohol plnohodnotne a zmysluplne žiť. Bez nedostatku a bez obmedzených zdrojov. Avšak takto náš svet nepoznáme. Odkedy hriech vstúpil do príbehu človeka, svet poznáme ako miesto, kde je nedostatok, chudoba a obmedzené zdroje. A hoci Ježiš žil v tomto reálnom svete, napriek tomu nás pozýva, aby sme nežili ustarostený svet, alebo aby sme sa pozreli na to, ako Boh stvoril tento svet. …