Archív: jún 2024

Kázeň týždňa

Ľudia okolo mňa

Na konci druhého listu Timotejovi Pavol odovzdáva posledné životné múdrosti. Vie, že jeho život sa už končí. Prekvapivo nehovorí o tom, ako kázať, alebo ako rozvinúť službu nadprirodzených zázrakov, ani o stratégii rozvoja cirkvi. Hovorí o ľuďoch. Ľudia, sú tým je jediným, čo ostane do večnosti. Budovy, programy, stratégie nie. To všetko je dobré, ale len ako nástroj na Boží dotyk pre ľudí. Pavol je však úprimný. Vie, že v službe ľuďom to nie je ľahké a ukazuje nám pár jeho osobných príkladov. Hovorí o ľuďoch, ktorí ho opustili, zradili, o tých, s ktorými sa rozišiel a opäť ich chce vidieť, aj o tých, ktorí stoja pri ňom. Je to skúsenosť Božieho muža, o ktorej by mal vedieť každý, kto slúži ľuďom.

Kázeň týždňa

Nezastav sa

V dnešnej spoločnosti je ťažké zostať verným. Pavlovi záleží na Timotejovi a povzbudzuje jeho i nás, aby sme zostali verní Ježišovi. Ako to docieliť? Pohľadom na príklady iných kresťanov a uvedením Božieho slova do praxe.

Kázeň týždňa

Odovzdaj sa

Boží paradox je, že s Ním je 90% viac ako 100% bez Neho. Rovnako snaha o udržanie balancu v živote nefunguje cez sústredenie sa na seba a odstrihnutie všetkého čo si vyžaduje môj čas, angaživanosť či úprimnosť, ale naopak cez odovzdanie sa v rôznych oblastiach. Vypočujte si ďalšiu kázeň zo série: Ako nevyhorieť?

Kázeň týždňa

Roznecuj oheň

Skôr ako sme poznali syndróm vyhorenia, pred viac ako tritisíc rokmi, horel na púšti ker, ktorý neprestal horieť. Mojžiš, ktorý vtedy asi zažíval niečo ako osobné vyhorenie, sa rozhodol prísť k nemu a zistiť ako je možné, že ten krík horí a predsa nevyhorí. Jeho život, ale aj život celého Božieho ľudu sa odvtedy zmenil. O približne 1400 rokov neskôr bol Pavol v rímskom väzení a čakal na finálny rozsudok. V druhom líste Timotejovi píše svojmu blízkemu mladému priateľovi Timotejovi a vyzýva ho, aby roznecoval oheň Božieho obdarovania. A opäť raz to má potenciál zmeniť život mnohých. Ako sa dá roznecovať takýto oheň v našom bežnom živote, o tom je prvá kázeň našej série: Ako nevyhorieť, ktorá je štúdium tohto druhého Pavlovho listu.

Kázeň týždňa

Dobrý kajúcnik

V záverečnej kázni zo série “Záleží na hriechu” sa spolu pozrieme na koncept pokánia – odvrátenia sa od hriechu, ktoré nám umožní žit víťazný život a naplno vstúpiť do skvelých Božích povolaní.