Moc vzkriesenia // Efezanom 2:1-10

BCC kázeň týždňa

V tejto kázni pokračujeme našou cestou listom Efezanom. Privítali sme vzácneho hosťa z Kanady, Adama Bedforda.

Preto, čo Boh skrze Krista pre nás urobil, už nie sme tým, čo sme boli. Boli sme mŕtvy v hriechu avšak v Kristovi sme boli vzkriesení k životu. Vzkriesenie je dôležitou súčasťou Pavlovej teológie. To, ako rozumieme vzkrieseniu je veľmi kľúčové. Ako pôsobí moc vzkriesenia v našich životoch? Započúvajte sa do tejto kázne a nechajme moc vzkriesenia pôsobiť v našich životoch.