Myslieť z pohľadu večnosti

BCC kázeň týždňa

Žijeme v dobe neustáleho tlaku, stresu a okolností, ktoré nám často bránia zastaviť sa. Avšak Boh nás volá, aby sme v nádeji a dôvere pozreli na neho a dokázali tak vidieť veci z pohľadu večnosti. V tejto kázni spojenej so svedectvom Doda Tuchyňu nás Pasho Zsolnai prevádza troma oblasťami, v ktorej nás zmena myslenia pomôže v rozhodujúcich momentoch nášho života.