Značka: Biblia

Prečo je dôležité čítať Bibliu v kontexte?

BCC kázeň týždňa

Biblia. Božie slovo, ktoré je aktuálne aj dnes a má moc meniť naše životy. Tak často k nej však pristupujeme v zhone a neoddelíme si dostatočné množstvo času na jej čítanie. Zvykli sme si vytrhávať verše z kontextu, v ktorom boli napísané a tak sa v skutočnosti ochudobňujeme o Božiu premieňajúcu moc. V tejto kázni … čítaj ďalej

Prečo som nenávidel čítanie Biblie

BCC kázeň týždňa

Prinášame Vám AUDIO a VIDEO záznam nedeľného kázania z Bratislava City Church, ktoré priniesol druhý pastor Bratislava City Church a zároveň pastor našej mládeže Exitklub, Tomáš Štrba. Čítanie Biblie by malo spolu s modlitbou patriť k základným duchovným disciplínam v živote kresťana. Mnohokrát sa nám to však nedarí. S nadšením otvárame stránky Biblie a berieme … čítaj ďalej

Život v moci Svätého Ducha

BCC kázeň týždňa

Prinášame Vám AUDIO a VIDEO záznam nedeľného kázania z Bratislava City Church, ktoré priniesol Janko Macej. V mesiaci máj si pripomíname dve kľúčové udalosti, ktoré významne ovplyvnili kresťanský svet. Prvá bola nanebovstúpenie Ježiša Krista a druhá zoslanie zasľúbeného Svätého Ducha. Častokrát si neuvedomujeme prítomnosť Svätého Ducha v našich životoch. Ak sme prijali Ježiša Krista za … čítaj ďalej

Ako žiť v období „medzi“

BCC kázeň týždňa

Prinášame Vám AUDIO a VIDEO záznam nedeľného kázania z Bratislava City Church, ktoré priniesol náš senior pastor Pavol Zsolnai. Hovoriac o biblických princípoch a postojoch k peniazom a majetku je pre nás dôležité vedieť, čo robiť v období „medzi“. Tým obdobím „medzi“ myslíme obdobie začínajúce bezprostredne po sejbe. Toto obdobie je totiž nevyhnutne spojené so … čítaj ďalej

Pamätajte na Judáša

BCC kázeň týždňa

Prinášame Vám AUDIO a VIDEO záznam nedeľného kázania z Bratislava City Church, ktoré priniesol druhý pastor Bratislava City Church a zároveň pastor našej mládeže Exitklub, Tomáš Štrba. Približne 15% všetkého, čo Ježiš počas svojho pôsobenia povedal, sa týkalo témy PENIAZE a MAJETOK. Je to viac ako Jeho zmienky o nebi a pekle spolu. Dôvod je … čítaj ďalej

Sila Tvojej voľby

BCC kázeň týždňa

Prinášame Vám AUDIO a VIDEO záznam nedeľného kázania z Bratislava City Church, ktoré priniesol vzácny hosť a zároveň dlhoročný priateľ Steve Hertzog. Každý z nás sme dennodenne stavaný do pozície, kedy sa musíme rozhodnúť. Nie každé naše rozhodnutie je smerodajné pre náš život. Avšak často prichádzajú aj tie dôležité, tie, ktoré určia cieľovú destináciu a … čítaj ďalej