Značka: duša

Aby to nebolo márne

BCC kázeň týždňa

Zmŕtvyvstanie Krista nás definuje, je centrom kresťanskej viery I pravdy. Uznávaný anglický vedec Brooke Foss Westcott hovorí: “ak vezmem do úvahy všetky dôkazy, nepreženiem, keď poviem, že asi nie je žiadna iná historická dobová udalosť, ktorá by bola lepšie a širšie dokázaná – ako zmŕtvychvstanie Krista”. Pavol apoštol píše v liste Korinťanom manifest týchto udalostí. … čítaj ďalej

Ako sa má tvoja duša?

BCC kázeň týždňa

Horacio Stratford, úspešný kresťanský biznisman v Chicagu poslal 21. novembra 1873 svoju manželku a ich 4 dcéry na loď, ktorá smerovala do Francúzka na prebudenecké ťaženia s D.L. Moodym. Za pár dní mal ísť za nimi. Loď však nečakane narazila a pani Strattfordová s nasadením života zachraňovala svoje dcéry. Nakoniec však z pevniny poslala svojmu … čítaj ďalej