Značka: jednota

Buď, alebo

BCC kázeň týždňa

Niekedy v živote prichádzame na križovatky, keď sa potrebujeme rozhodnúť, ako ísť ďalej. Neexistuje stredná cesta. Mojžiš sa dostal na takúto križovatku, keď mal 80 rokov. Mohol krásne dožiť svoj dobrý život, ale niekde hlboko v ňom bolo Božie volanie, že je niečo viac, čo môže urobiť. Biblia ho spomína viac ako 1000 krát a … čítaj ďalej

Prečo je pre kresťana dôležité byť súčasťou spoločenstva?

BCC kázeň týždňa

Žijeme v dobe rastu individualizmu čo má negatívny dopad na život každého z nás. Možno sa aj ty pýtaš otázku, ako „potrebujem sa skutočne stretávať aj s inými kresťanmi?“ Technologický pokrok otvoril nové možnosti ako môžeme byť v interakcii s inými avšak osobné stretnutie je niečím špecifické. Boh nás stvoril tak, že k plnohodnotnému životu … čítaj ďalej

Moje miesto, moja zodpovednosť

BCC kázeň týždňa

Apoštol Peter nás vo svojom prvom liste prirovnáva ku živým kameňom. A zároveň nás aj vyzýva k tomu, aby sme sa „dali zabudovať do duchovného domu.“ Neboli sme prirovnaní ku tehlám, ale ku kameňom. Medzi tehlou a kameňom je zásadný rozdiel. Tehla sa dáva do formy, vypaľuje a tak má každá rovnaký tvar. Naproti tomu kameň je tvrdší, … čítaj ďalej

Jednota v odlišnosti

BCC kázeň týždňa

Jednota v cirkvi je kľúčová vec. Jednota či rozdelenie sú veci, ktoré veľmi jasne odhaľujú, kde je naše srdce. To, že sme odlišní, že máme často rozdielne názory či pohľad na vec, v skutočnosti nebráni jednote. Pretože odlišní budeme vždy. Odlišnosť nie je skutočný problém a nebráni jednote. Problém, ktorý prináša rozdelenie, je v skutočnosti … čítaj ďalej

Za čo sa Ježiš modlil?

BCC kázeň týždňa

Posledná modlitba Ježiša Krista pred tým, ako bol pribitý na kríž je zaznamenaná v evanjeliu Jána 17. kapitole. Predmetom modlitby sú Ježišovi učeníci a budúca Cirkev, pričom dáva silný dôraz na jednotu. Čo znamená jednota v Cirkvi? Je to o tom, že musíme mať všetci rovnaký názor či pohľad na vec? [soundcloud url=“https://api.soundcloud.com/tracks/310977347″ params=“color=ff5500&auto_play=false&hide_related=true&show_comments=false&show_user=true&show_reposts=false&show_artwork=false&visual=false“ width=“100%“ … čítaj ďalej