Značka: milosť

Život podľa pravidiel a zákonov

BCC kázeň týždňa

Na počiatku, keď Boh stvoril človeka, dal človeku len jedno pravidlo. Pravidlá sú v živote dôležité. Potrebujeme ich, aby sme nezažívali chaos či žili v neporiadku. Niekedy nám však pravidlá nie len pomáhajú, ale nás aj obmedzujú. Obzvlášť vtedy, ak pravidlá nepoznáme či o nich nevieme. Porušenie pravidiel nám však vie aj pomôcť analyzovať naše … čítaj ďalej

MÔŽE ČLOVEK ŽIŤ BEZ BOHA?

BCC kázeň týždňa

Will Durant, americký spisovateľ a filozof priznáva, že najväčšou otázkou našich dní je otázka, či môže človek žiť bez Boha. A samozrejme, že sme slobodní ľudia a môžeme žiť bez Boha, ale aký to je život. V dnešnej kázni si budeme čítať Pavlovu kázeň v aeropágu v Aténach. Budeme vidieť ako jeho slová odpovedajú na … čítaj ďalej

Jedno v Kristovi // Efezanom 2:11-22

BCC kázeň týždňa

V tejo kázni pokračujeme našou cestou listom Efezanom. Dostávame sa na koniec druhej kapitoly, ktorý vykladá druhý pastor BCC, Tomáš Štrba. Potom, ako Pavol veľmi jasne zadefinoval teológiu Novej Zmluvy tým, že radikálne píše o „spasení človeka LEN MILOSŤOU (nezaslúženou Božou priazňou) skrze VIERU bez SKUTKOV, ktoré požaduje Mojžišov zákon“, pokračuje zdôraznením desivého stavu celého … čítaj ďalej

Moc vzkriesenia // Efezanom 2:1-10

BCC kázeň týždňa

V tejto kázni pokračujeme našou cestou listom Efezanom. Privítali sme vzácneho hosťa z Kanady, Adama Bedforda. Preto, čo Boh skrze Krista pre nás urobil, už nie sme tým, čo sme boli. Boli sme mŕtvy v hriechu avšak v Kristovi sme boli vzkriesení k životu. Vzkriesenie je dôležitou súčasťou Pavlovej teológie. To, ako rozumieme vzkrieseniu je … čítaj ďalej

Jedine v Kristovi // Efezanom 1:1-14

BCC kázeň týždňa

Je mi cťou, že môžem otvoriť novú tému kázní v Bratislava City Church. Najbližšie týždne budeme systematicky preberať Pavlov list Efezanom. Hlavnou témou listu je Kristus a Jeho Cirkev. V tejto prvej kázni celej série preberám najprv širší kultúrny a historický kontext knihy. Je totiž dôležité vedieť, do akej situácie (historicky a kultúrne) Pavol apoštol … čítaj ďalej

Aby to nebolo márne

BCC kázeň týždňa

Zmŕtvyvstanie Krista nás definuje, je centrom kresťanskej viery I pravdy. Uznávaný anglický vedec Brooke Foss Westcott hovorí: “ak vezmem do úvahy všetky dôkazy, nepreženiem, keď poviem, že asi nie je žiadna iná historická dobová udalosť, ktorá by bola lepšie a širšie dokázaná – ako zmŕtvychvstanie Krista”. Pavol apoštol píše v liste Korinťanom manifest týchto udalostí. … čítaj ďalej