Značka: odpustenie

MÔŽE ČLOVEK ŽIŤ BEZ BOHA?

BCC kázeň týždňa

Will Durant, americký spisovateľ a filozof priznáva, že najväčšou otázkou našich dní je otázka, či môže človek žiť bez Boha. A samozrejme, že sme slobodní ľudia a môžeme žiť bez Boha, ale aký to je život. V dnešnej kázni si budeme čítať Pavlovu kázeň v aeropágu v Aténach. Budeme vidieť ako jeho slová odpovedajú na … čítaj ďalej

EVANJELIZÁCIA AKO ŽIVOTNÝ ŠTÝL

BCC kázeň týždňa

Evanjelium je doslova „dobrá správa“. Je to správa o tom, že Ježiš Kristus nás svojou smrťou na kríži zmieril s Bohom. Evanjelizovať (šíriť túto dobrú správu) je nie len našou povinnosťou, ale aj výsadou. Pavol apoštol píše veľmi radikálne, že „on sa nehanbí za evanjelium, lebo je mocou Božou na spasenie každému, kto uverí“. Každý … čítaj ďalej

Prečo je dôležité čítať Bibliu v kontexte?

BCC kázeň týždňa

Biblia. Božie slovo, ktoré je aktuálne aj dnes a má moc meniť naše životy. Tak často k nej však pristupujeme v zhone a neoddelíme si dostatočné množstvo času na jej čítanie. Zvykli sme si vytrhávať verše z kontextu, v ktorom boli napísané a tak sa v skutočnosti ochudobňujeme o Božiu premieňajúcu moc. V tejto kázni … čítaj ďalej

Čo je odpustenie?

BCC kázeň týždňa

Keď Ježiš zomieral na kríži povedal sedem veľmi dôležitých vecí. Úplne prvá vec, ktorú Ježiš visiac na kríži povedal sa týkala odpustenia. Čo je to odpustenie? Každý z nás má z času na čas problém odpustiť iným. Práve toto nás Ježiš učí v jeho posledných slovách. Započúvajme sa do kázne od pastora BIF (Bratislava International … čítaj ďalej