Značka: vzkriesenie

VZKRIESENIE VOLÁ K NÁDEJI

BCC kázeň týždňa

Hrob je prázdny a Ježiš žije. Je historickým faktom, že dobre strážený hrob zostal vo veľkonočnú nedeľu ráno prázdny a že Ježiš sa najbližších 40 dní po zmŕtvychvstaní zjavil spolu až 500 ľuďom, ktorí o tom vydali svedectvo. Spolu s ďalšími dôkazmi, ktoré o vzkriesení máme, by pri akejkoľvek inej historickej udalosti nikto nepochyboval o … čítaj ďalej

Moc vzkriesenia // Efezanom 2:1-10

BCC kázeň týždňa

V tejto kázni pokračujeme našou cestou listom Efezanom. Privítali sme vzácneho hosťa z Kanady, Adama Bedforda. Preto, čo Boh skrze Krista pre nás urobil, už nie sme tým, čo sme boli. Boli sme mŕtvy v hriechu avšak v Kristovi sme boli vzkriesení k životu. Vzkriesenie je dôležitou súčasťou Pavlovej teológie. To, ako rozumieme vzkrieseniu je … čítaj ďalej